Thứ tư, 17/01/2018 - 22:03|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Lý Thị A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ VP
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan T
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: